Skype Toolbars 5.5.7896

Skype Toolbars 5.5.7896

Skype Technologies S.A. – Shareware – Windows
ra khỏi 45 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Skype Toolbars là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Skype Technologies S.A..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.644 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Skype Toolbars là 5.5.7896, phát hành vào ngày 10/05/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/09/2009.

Skype Toolbars đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Skype Toolbars đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Skype Toolbars!

Cài đặt

người sử dụng 3.644 UpdateStar có Skype Toolbars cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản